MENÜ
CRN AEROSPACE Tasarım,üretim ve montaj kabiliyeti.
25 yılı aşkın bir süredir yoluna başarıyla devam eden Ankara Seramik; sektörel çeşitliliğini artırmak, savunma ve havacılık sanayine hizmet etmek üzere Hiperteknoloji Savunma'yı kurmuştur.
CRN AEROSPACE Yüksek verimli profesyonel ekip ruhu, sektöre iz bırakan vizyon.
2018 yılının başlarında faaliyete başlayan Hiperteknoloji; 1. Sincan Organize Sanayinde 15.000 m2 kapalı alan ve 25.000 m2 toplam alan üzerine kurulmuş bir mühendislik şirketidir. Yakın zamanda yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Hiperteknoloji tecrübeli kadrosuna kattığı genç yeteneklerle kısa sürede TAI, Alp Havacılık, Aselsan ve Tübitak-Sage gibi sektörün önemli firmalarıyla çalışmaya başlamıştır.
CRN AEROSPACE Teknoloji ve çağın hızıyla güç ve istikrar.Zengin makine portföyü.
Son teknoloji 5 eksenli makine parkı ile 3,5 metreye kadar karmaşık şekilli parçaların üretimini gerçekleştiren Hiperteknoloji, müşterilerine mühendislik hizmeti de vererek çözüm ortağı olmaktadır.  Hiperteknoloji; güçlü sermaye yapısı ile sistem seviyesi ürün tasarlayan ve üreten, Türkiye'de teknoloji üreten sektörün öncü firmalarından biri olma hedefiyle yatırım yapmaya devam etmektedir.

Şirket Politikası

CRN AEROSPACE

CRN Aerospace çatısı altında, Savunma Sanayi tecrübeleri olan 43 kişilik uzman kadro ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

3 İdari
Kadro
19 Mühendis
2 Yüksek
Mühendis
34 Tekniker

Vizyon

Mevcut yeteneklerimize ilave olarak tasarım fonksiyonunu da ekleyerek, havacılık ve savunma sanayinde ülkemizin tercih edilen firmalarından biri olmak.

Misyon

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ürünlerimizi zamanında ve uygun olarak üretmek.

Kalite Politikası

• YASAL MEVZUAT GEREKLİLİKLERİ İLE BİRLİKTE KURULUŞUN BAĞLAMINI VE İLGİLİ TARAF BEKLENTİLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'Nİ HİPERTEKNOLOJİ'NİN STRATEJİK YÖNÜYLE AYNI DOĞRULTUYA GETİRMEK İÇİN PLANLAR YAPMAK VE BU DOĞRULTUDA HEDEFLER BELİRLEMEK,

• ÜRETİM YÖNTEMLERİNDEKİ YENİLİK VE GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK MEVCUT YETENEKLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ,

• KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZİN ETKİNLİĞİNİ RİSK BAZLI YAKLAŞIM İLE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK VE TÜM SÜREÇLERİN HEDEFLERE ULAŞMASINI VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAYI,

• PERİYODİK EĞİTİMLER İLE ÇALIŞANLARIN TEKNİK VE DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLERİNİ ARTIRMAYI,

• ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMCI OLMALARINI SAĞLAYARAK TAKIM RUHU OLUŞTURMAYI,

• YAN SANAYİLERİMİZ İLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ,

• HİPERTEKNOLOJİ BAĞLAMINDAKİ UYGULANABİLİR TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK VE ZAMANINDA VE UYGUN ÜRÜN TESLİM EDEREK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

Kalite

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayıp, uygun hizmeti onlara sunmak.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, ürünlerimizi zamanında ve uygun üretmek.

Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini risk bazlı yaklaşım ile sürekli iyileştirmek ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

Hiperteknoloji
Şirket Kültürü ve
Değer / İlkeler

• Karşılıklı güven ve saygı
• Ekip ruhu
• Kaliteden ödün vermemek
• Etik değerlere uymak
• Mutlak müşteri memnuniyeti
• Yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik etmek

Dönem Stratejileri

2019 yılında ERP CANIAS kurulması.

2020 yılında Tasarım Merkezi kurulması.

2020 yılı içerisinde özel proseslerde(ısıl işlem-kompozit-kaplama) gerekli yatırımların yapılarak bu alanlarda faaliyetlere başlanması.

Mühendislik kadromuzu genişleterek sistem seviyesi ürünler tasarlanması. Savunma ve havacılık sektörleri için gerekli olan alt sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi konularında gerekli personel istihdamı ve teknik alt yapı yatırımları yapmayı planlamaktayız.

2020 yılı içerisinde Tesis Güvenlik Belgesinin alınması.

Genel Satın Alma Koşulları

1. SİPARİŞ

1.1 Teklif sahibi (bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) teklifinin geçerlilik süresi içinde Sözleşme yapmaya çağrıldığında veya Sipariş formu gönderildiğinde 7 ( yedi ) gün içinde Sözleşme yapmak veya Sipariş Formu'nu teyit etmekle yükümlüdür.
1.2 Bu Sipariş Formunda ve varsa eklerinde belirtilen şartlar, SATICI ile (bundan böyle HİPERTEKNOLOJİ olarak anılacaktır) arasında Sözleşme'nin (bundan böyle "Sözleşme" veya Sipariş Formu olarak anılacaktır) şartlarını oluşturur. Sipariş, Sipariş Formu'nun SATICI tarafından yazılı ve imzalı teyidi ile yürürlüğe girer (bundan böyle Yürürlük Tarihi olarak anılacaktır), sipariş edilen malların ve/veya hizmetlerin HİPERTEKNOLOJİ tarafından kati kabulü ile sona erer (bundan böyle Yürürlük Süresi olarak anılacaktır).
1.3 Sipariş edilen ürün veya hizmetler: Tedarikçinin Standard üretiminde mevcut değilse yada söz konusu Sipariş kısmen veya çoğunlukla Tedarikçinin Standard üretimi / hizmeti dışında olup Tedarikçinin üretimini anormal derecede etkileyecek ise, o halde bu durum derhal HİPERTEKNOLOJİ ye bildirilecektir. Gerekli görülmesi ve sunulan ürün veya hizmet'in şartlı kabulü olasılığı halinde HİPERTEKNOLOJİ Siparişini revize edebilir veya bahsi geçen sebeplerden dolayı kabul durumu olanaksızsa siparişini iptal edebilir. Her iki durumda da Tedarikçi yazılı olarak bilgilendirilecektir.

2. FİYATLAR

2.1 Fiyatlar Yürürlük Süresi'nce sabit olacaktır.
2.2 Fiyatı etkileyecek ambalaj, nakliye ve benzeri masraflar teklifte belirtilmedikçe kabul edilmez.
2.3 Birim ve toplam fiyatların uyuşmaması halinde birim fiyatlar esas alınır.

3. TESLİM SÜRESİ VE YERİ
3.1 Teslim süresi Yürürlük Tarihi'nde başlar ve mutabık kalınan termin süresinde (HİPERTEKNOLOJİ talep tarihi ve onaylanan Satıcı teslim tarihi ) teslim edilir.
3.2 Madde 6'da belirtildiği şekilde HİPERTEKNOLOJİ ye yazılı olarak bildirilen Mücbir Sebep halleri dışında teslim süresi uzatılmaz.
3.3 Teslim tarihinde teslim edilmeyen mallar ve/veya hizmetler için Madde 7 hükümleri uygulanır.
3.4 HİPERTEKNOLOJİ tarafından yazılı olarak aksi bildirilmedikçe teslim yeri HİPERTEKNOLOJİ tesisleridir.

4. MUAYENE VE KABUL
4.1 Teslim edilecek malların ve/veya hizmetlerin muayene ve kabulü HİPERTEKNOLOJİ yetkililerince yapılacaktır.
4.2 SATICl'nın tesislerinde HİPERTEKNOLOJİ yetkililerince muayene yapılması halinde kabul işlemi, malların HİPERTEKNOLOJİ ‘ye teslimi ve ambara giriş işleminden sonra tamamlanmış olacaktır. Teslim edilen malların mülkiyeti, kabul muayenesi sonrası HİPERTEKNOLOJİ geçecektir.
4.3 Muayene sırasında SATICI'nın temsilcileri hazır bulunabilir.
4.4 Teknik şartname hükümleri uyarınca HİPERTEKNOLOJİ yetkililerinin düzenleyeceği muayene raporu kesindir ve tarafları bağlar. Teslim edilen malların ve/veya hizmetlerin şartnameye uygun olmaması halinde HİPERTEKNOLOJİ malları ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir.
4.5 Reddedilen mallar, her türlü masrafı SATICl'ya ait olmak üzere, iade faturası ile birlikte SATICI'ya geri gönderilir. SATICI, iade edilen malları Sözleşme'ye / Sipariş Formuna uygun olanlar ile 7 (yedi) gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Reddedilen hizmetlerin, istenen şartlarda yeniden sağlanması SATICI'nın yükümlülüğündedir. SATICI, reddedilen hizmeti Sözleşme'ye uygun biçimde 7 (yedi) gün içerisinde tamamlamak zorundadır. Bu sürenin başlangıcı konu ile ilgili yazının SATICI'ya tebliğ edildiği tarihtir. Bu süre dahilinde yeniden muayeneye sunulmayan mallar ve/veya hizmetler için Sözleşme'de veya Sipariş Formunda belirtilen gecikme cezası hükümleri uygulanır.

5. ÖDEME
Eğer Sipariş Formu yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise ödeme, fatura tarihinde geçerli olan T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilerek kesilecek fatura karşılığı yapılacaktır. Fatura üzerinde yazılı tutar nihai olup kur farkı talep edilmeyecektir. Ödeme, fatura HİPERTEKNOLOJİ nin eline geçtikten sonra ve Sipariş Formu ile mutabık kalınan vadede yapılacaktır.

6. MÜCBiR SEBEPLER
6.1 Aksi belirtilmediği sürece grev, lokavt, yangın, sel baskınları ve HİPERTEKNOLOJİ tarafından kabul edilmesi kaydıyla, malın imalini, sevkini, hizmetlerin verilmesini engeller nitelikteki önceden tahmini mümkün olmayan olaylar Mücbir Sebep sayılır.
6.2 Mücbir Sebebin meydana gelmesi halinde SATICI 5 (beş) gün içinde HİPERTEKNOLOJİ bilgi verir ve resmi makam veya yetkili mercilerden alacağı Mücbir Sebebi gösteren belgeleri 10 (on) gün içinde HİPERTEKNOLOJİ ye gönderir.
6.3 HİPERTEKNOLOJİ, Mücbir Sebebin kabulüyle ilgili yanıtını 10 (on) gün içerisinde SATICI'ya yazılı olarak gönderir.
6.4 Mücbir Sebebin HİPERTEKNOLOJİ tarafından kabulü halinde, Mücbir Sebep halinin devamı kadar, her koşulda 30 (otuz) günü aşmamak ve SATICI'ya yazılı olarak bildirilmiş olması kaydıyla, HİPERTEKNOLOJİ tarafından teslim süresi uzatılır.
6.5 Mücbir Sebep hali fiyat artışına sebep olamaz.
6.6 Mücbir Sebep hali 30 (otuz) günü geçtiği takdirde, HİPERTEKNOLOJİ yalnızca o güne kadar teslim edilen malların ve/veya hizmetlerin bedelini ödemek şartıyla Sözleşme ya da Sipariş Formunu başka hiçbir yükümlülüğü kalmamak şartıyla tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

7. GECİKME CEZASI
Güncel Piyasa Faiz oranları göz önüne alınarak; HİPERTEKNOLOJİ 'nın uygulayacağı gecikme cezası aylık %2 olacaktır.

8. AMBALAJLAMA
8.1 Sözleşme veya Sipariş Formunda paketlemeyle ilgili bir spesifikasyon bulunmaması halinde SATICI, malların paketlenmesinin nakliye sırasında karşılaşabileceği kötü şartlara (örneğin: yağmur, kar, sıcak, soğuk, rutubet, düşme v.b.) dayanacak şekilde olacağını taahhüt eder.
8.2 Yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması nedeniyle malların hasar görmesi halinde SATICI hasarlı malları, HİPERTEKNOLOJİ 'in ilk talebinin ardından en geç Sözleşme'de veya Sipariş Formunda yer alan teslimat süresi içinde, bütün masraflar kendisine ait olmak üzere değiştirecektir.

9. SORUMLULUK
9.1.1 SATICI, işbu Sözleşme kapsamında yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerden HİPERTEKNOLOJİ ' ye karşı sorumlu olacaktır. Bu kapsamda;
9.1.2 SATICI, yükümlülüklerini yerine getirirken, HİPERTEKNOLOJİ çalışanlarına veya HİPERTEKNOLOJİ tarafından görevlendirilecek kişilere vereceği tüm zararlardan sorumlu olacaktır;
9.1.3 SATICI, Sözleşme kapsamında teslim edilecek mallara veya ifa edilecek tüm hizmetlere ilişkin kusurlu tasarımdan, kusurlu malzeme(ler)den, kötü işçilikten, imalat hatalarından, sağlanan kusurlu eğitim hizmetlerinden ve kusurlu dökümantasyon kullanımından ve benzer nedenlerden kaynaklanabilecek tüm zararlardan sorumlu olacaktır ( madde 1.3 de bahsi geçen Tedarikçi bildirimi ve buna bağlı HİPERTEKNOLOJİ kabulü olan ürün ve hizmetler kapsam dışıdır ).

10. FESİH
10.1 HİPERTEKNOLOJİ, aşağıdaki hallerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde, yazılı bir Fesih Bildirimi ile işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal, tamamen veya kısmen feshederek sipariş kapsamındaki mallar ve/veya hizmetleri üçüncü kişilerden tedarik etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda HİPERTEKNOLOJİ sipariş kapsamındaki mallar ve/veya hizmetlerin üçüncü kişilerden tedarik bedeli ile sipariş bedeli arasındaki farkı SATICI'dan tahsil etme hakkına sahiptir:
10.1.1 SATICI'nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir esaslı yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve/veya Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve bu durumu HİPERTEKNOLOJİ nin yapacağı yazılı bildirimi müteakip 30 (otuz) gün içerisinde düzeltmemesi;
10.1.2 SATICI'nın iflas etmesi, tasfiyesine karar verilmesi;
10.1.3 SATICI'nın malları için kayyum veya aynı yetkilere sahip başka bir görevli atanması.
10.2 HİPERTEKNOLOJİ'in Sözleşme'yi bu madde kapsamında feshetmesi durumunda, HİPERTEKNOLOJİ tarafından kabul edilen malların ve/veya hizmetlerin bedelleri haricinde HİPERTEKNOLOJİ'in hiç bir yükümlülüğü kalmayacaktır.

11. UYUŞMAZLlKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu Sözleşme veya Sipariş Formundan doğacak ihtilaflar karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye çalışılacak; bu şekilde çözülemeyen ihtilafların çözümünde TC. BURSA Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12. DEVİR
İşbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe, SATICI HİPERTEKNOLOJİ'nin önceden yazılı onayını almadan Sözleşme'nin tamamını veya bir kısmını yahut işbu Sözleşme altındaki haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini başkasına devretmeyecektir.

13. FERAGAT
HİPERTEKNOLOJİ'in işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmaması veya eksik kullanması, herhangi bir şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.

14. DİĞER HÜKÜMLER
14.1 Bu Sipariş Formunun ekindeki bütün çizimler, spesifikasyonlar, şartnameler, kalıplar ve/veya örnekler HİPERTEKNOLOJİ in malıdır ve bu Satın Alma Emri haricinde kullanılması, üçüncü şahıslara aktarılması ve/veya çoğaltılması ve kopyalanması HİPERTEKNOLOJİ 'nun yazılı iznine tabidir.
14.2 Kalıp ve/veya hammaddesi HİPERTEKNOLOJİ tarafından sağlanmak suretiyle yaptırılan fason işlerde, SATICI işbu kalıp ve/veya malzemelerin bakımı ve korunması ile yükümlüdür. Söz konusu kalıp ve/veya malzemeleri kullanarak üçüncü şahıslara iş yapamaz. SATICI, hasar ve/veya zayii halinde HİPERTEKNOLOJİ kayıtlarındaki maliyet bedelleri ile bundan dolayı karşılaşılan her türlü neticeyi zararı kovuşturmaya gerek duymaksızın tazmin eder.

15. ÖNCELİK
Sipariş Formunda kendisine gönderme yapılan dökümanlar arasında bir çelişki olması durumunda aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:
1. Sipariş Formu metninde yer alan özel koşullar;
2. İşbu Satın Alma Şartları;
3. Sipariş Formu ekinde yer alan spesifikasyonlar, şartnameler ve/veya çizimler;
4. Madde 3'te belirtilen spesifikasyonlarda, şartnamelerde ve/veya çizimlerde kendisine gönderme yapılan diğer dökümanlar;
5. Diğer Ekler .

Belgeler

ISO:9001 2015 AS 9100 REV-D